Om HLF Kredskontoret

Kredsstyrelsen

Her kan du se medlemmerne af kredsstyrelsen

Jens Lunden

Formand for Herlev lærerforening


Torben Nielsen

Næstformand for Herlev lærerforening


Anne Marie Eskildsen

Kredsstyrelsesmedlem

Kassér i Herlev lærerforening


Lene Jakobsen

Kredsstyrelsesmedlem

TR på Lindehøjskolen


Asbjørn Refstrup

Kredsstyrelsesmedlem

TR på Herlev Byskole


Janne Linderod

TR-supp på Herlev Byskole


Rasmus Fabricius

TR på Gl. Hjortespringskole


Ole Bennedsen

TR på Kildegårdskolen


Mette Soya Hansen

TR-supp på Kildegårdskolen