Styrelsesmøder

Styrelsen afholder 1 møde månedligt onsdage kl. 12, samt temamøder efter behov.