Medlem

Barsel og omsorg

Her kan du læse mere om hvorledes du kan afholde din barselsorlov og dine omsorgsdage. Har du efter gennemlæsningen spørgsmål, så ring endelig til kredskontoret.