Tillidsvalgte på skolerne

Herlev Byvaaben
For at se hvem der er valgt som TR og AMR på skolerne 2019/20 viderestilles du til dlfinsite via nedenstående link

dlfinsite.dlf.org

Vejledning i at logge på dlfinsite findes her