Arbejdstidsaftalen

Aftale 24 25
Herlev Lærerforening har efter drøftelser med Herlev Kommune aftalt at forlænge den gældende professionsaftale med yderligere et år, så den også gælder for skoleåret 2024-2025.

I perioden frem mod en genforhandling af aftalen har vi aftalt at gennemføre en række tematiserede drøftelser, bl.a. om selvstyreforpligtigelsen, forberedelsestid, fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet, samarbejde med pædagoger og fastholdelse af lærere.

Det er også aftalt, at der kan være mulighed for at aftale prøvehandlinger i aftaleperioden, samt at vi skal se på nyuddannedes vilkår.

Alle gældende arbejdstidsaftaler + tillæg kan læses via sideboksene til højre.

Arbejdstidsaftale og tilføjelser