OK 21. Kredsstyrelsens anbefaling

Er Du Ok
Kære Medlemmer af Herlev Lærerforening

Styrelsen i Herlev Lærerforening har på styrelsesmødet 24. marts 2021 drøftet resultatet af forhandlingerne ved OK21.

Kravopstilling til OK21 var præget af forventninger til en stram økonomisk ramme pga. COVID-19.

Kongressens mandat til vores forhandlere var derfor at prioritere generelle procentvise lønstigninger for at sikre reallønnen.

Det blev opnået med resultatet af forhandlingerne - og lidt til.

Over en 3-årige periode vil lønnen stige 5,29 % for alle kommunalt ansatte.  Det er lidt mere end den forventede prisudvikling.

Dertil kommer en stigning for bl.a. børnehaveklasseledere, der har haft et lønefterslæb, og en stigning af fritvalgsprocenten på 0,55 % til 1,38 %.

Der er også aftalt en række projekter om efter- videreuddannelse, praktik og nyuddannede, der skal pege frem mod de næste overenskomstforhandlinger i 2024.

Samlet set er der på baggrund af de forventninger, der var til forhandlingerne tale om et tilfredsstillende resultat.

Kredsstyrelsen i Herlev Lærerforening anbefaler at du stemmer ja til resultatet.

Vi deltager i de kommende uger på faglig klub møder, hvor vi vil præsentere og debattere resultatet.

Du kan også deltage i et digitalt medlemsmøde onsdag d. 7/4 kl. 17 – 18. Klik her for at deltage i mødet

Uanset om du hælder til et ja eller et nej, vil vi opfordre dig til at stemme. Og uanset udfaldet af afstemningen er det vigtigt, at vi fortsat står sammen.

De bedste hilsner: Kredsstyrelsen i Herlev Lærerforening

Du kan orientere dig yderligere i det næste nummer af Folkeskolen der udkommer 25/3-2021

Du kan også lytte til en podcast om emnet. Tryk her  - og bladr lidt ned på siden

Afstemningen foregår i perioden 6. april til 19. april.

Du får tilsendt et link til afstemningen på den mail, du har angivet i medlemssystemet. Har du ikke modtaget en mail, kan du stemme ved at gå ind foreningens hjemmeside dlf.org.

 

Emner

Målgruppe