Anbefaling afstemning OK24

Stem Ok24
Allerførst - Brug din stemme

I kredsstyrelsen i Herlev Lærerforening har vi på styrelsesmøde 20. marts 2024 behandlet OK24.

En samlet kredsstyrelse anbefaler medlemmerne at stemme ja med følgende hovedbegrundelser.

Reallønsforbedringer i perioden på omkring 4 % for de fleste medlemmer. Mindre reallønsforbedring på ca. 2,4 % for konsulenter samt lærere og børnehaveklasseledere på specialskoler.

Aftalte rammer og vilkår for kompetenceudvikling. Indfrielse af opmærksomhedspunkterne fra kongressens behandling af emnet: arbejdstid, medbestemmelse, fag-faglig kompetenceudvikling og at mange skal have mulighed.

Kredsstyrelsen vil også fremhæve nogle af aftalens øvrige elementer: Ny praktikaftale, der stemmer bedre overens med den nye læreruddannelse, bedre barselsregler samt mulighed for opsparing af frihed.

Vi har orienteret om resultatet på faglig klub møder. Hvis du ikke har haft mulighed for at deltage der, vil vi opfordre til at du orienterer dig i Folkeskolen nr. 3 – 2024, hvor aftalen er beskrevet. Du kan også orientere dig på DLF’s hjemmeside her: OK 24 - Danmarks Lærerforening :: Fagforening for lærere (dlf.org)

Du kan også se Hovedstyrelsens anbefaling her: Hovedstyrelsens anbefaling - Danmarks Lærerforening :: Fagforening for lærere (dlf.org)

 

Sådan stemmes der

  • Onsdag 3. april 2021 kl. 8.00 udsender DLF en mail til alle stemmeberettigede. I den mail er der et link til selve afstemningen. Man skal blot trykke på linket og følge vejledningen. Der er mulighed for enten at stemme ja eller nej til overenskomstresultatet. Man kan ikke stemme blankt.
  • Afstemningen lukkes søndag 14. april 2024 kl. 24.00.
  • Har en stemmeberettiget ikke modtaget en mail, kan det skyldes, at medlemmet ikke er registreret med en korrekt mailadresse i medlemssystemet. Det vil derfor også være muligt at stemme via dlf.org ved at bruge MitID. https://logins.assembly-voting.com/dlf_ok24
  • Hvis et medlem er stemmeberettiget men ikke har modtaget en mail eller ikke kan afgive sin stemme via hjemmesiden, kan det skyldes, at vores oplysninger om ansættelsen ikke er korrekte. Kontakt da foreningens medlemsservice i åbningstiden på tlf. 3369 6300.

Kredsstyrelsen udlodder en præmie til de arbejdspladser der opnår en stemmeprocent på 75 eller mere.

Emner

Målgruppe