Overenskomst

 • Kig efter OK-mærket når du vælger fagforening!

  Sti: https://www.herlevlaererforening.dk/nyheder-fra-hlf/2017/februar/er-du-ok 20. februar 2017

  "Er du OK?"

 • Sommerhilsen 2023

  Sti: https://www.herlevlaererforening.dk/nyheder-fra-hlf/2023/juni/sommerhilsen-2023 26. juni 2023

  Kære kolleger

 • Intressant udseende lønseddel

  Sti: https://www.herlevlaererforening.dk/nyheder-fra-hlf/2015/juni/maerkeligt-udseende-loenseddel 8. juni 2015

  Intressant udseende lønseddel

 • Fritvalgstillæg 2021

  Sti: https://www.herlevlaererforening.dk/nyheder-fra-hlf/2021/september/fritvalgstillaeg-2021 9. september 2021

  HUSK deadline 1. oktober, hvis du vil ændre i dit fritvalgstillæg!

 • Medlemsbrev OK18

  Sti: https://www.herlevlaererforening.dk/nyheder-fra-hlf/2018/april/medlemsbrev-ok18 29. april 2018

  Kære medlemmer i Herlev Lærerforening. Så er det sidste komma sat i forligsen – i hvert fald indtil urafstemningerne. I går aftes blev der mellem parterne på statens område indgået et forlig, der minder om det, der er på de regionale og kommunale områder.

 • Fritvalgstillæg

  Sti: https://www.herlevlaererforening.dk/arbejdsliv/loen-og-penge/fritvalgstillaeg 31. august 2015

  Fritvalgstillæg – pension eller udbetalt

 • Medlemsdebat om OK18

  Sti: https://www.herlevlaererforening.dk/nyheder-fra-hlf/2018/maj/medlemsdebat-om-ok18 3. maj 2018

  Nu skal medlemsdebatten i gang om resultatet af OK18-forhandlingerne. Alle fordele og ulemper skal afvejes, scenarier skal overvejes og en beslutning skal i sidste ende tages! Skal jeg stemme ja eller nej? Heldigvis har vi god tid til at få vendt en hel masse både i kredsstyrelsen og ude på skolerne.

 • OK 21. Kredsstyrelsens anbefaling

  Sti: https://www.herlevlaererforening.dk/nyheder-fra-hlf/2021/marts/anbefaling-af-ok21 25. marts 2021

  Kære Medlemmer af Herlev Lærerforening

 • Anbefaling valg til hovedstyrelsen 2023

  Sti: https://www.herlevlaererforening.dk/nyheder-fra-hlf/2023/november/anbefaling-valg-til-hovedstyrelsen-2023 23. november 2023

  Kredsstyrelsen anbefaler at du stemmer på Anders Liltorp

 • A20 anbefaling

  Sti: https://www.herlevlaererforening.dk/nyheder-fra-hlf/2020/august/a20-anbefaling 21. august 2020

  Kredsstyrelsen i HLF anbefaler et ja til urafstemningen om arbejdstidsaftalen.


 • Her vises 1 til 10 ud af 13

  1 2

Udvalgte emner