Arbejdsliv Løn og penge

Fritvalgstillæg

Fritvalgstillæg – pension eller udbetalt

Fritvalgstillæg – pension eller udbetalt

Deadline 1. oktober

I henhold til overenskomsten får du et fritvalgs-tillæg. Tillægget udgør 0,6 % af den pensionsgivende løn (stiger til 0,64 % 1. april 16), og det frie valg består i, at du kan vælge, om du vil have tillægget udbetalt eller indsat i Lærernes Pension A/S.

Har du ikke ønsket andet får du tillægget udbetalt.

Man kan en gang om året inden 1. oktober skriftligt meddele lønafdelingen, hvis man vil have ændret om det udbetales eller bruges som ekstra pensionsbidrag. Ændringen vil så gælde fra den førstkommende 1. januar.

Skriv til personale@herlev.dk med angivelse af navn og arbejdssted og hvad du vil have det ændret til.

Før du skriver så tjek lige om du har den ordning du ønsker.

Det fremgår af din lønseddel, om du i dag får tillægget udbetalt (står på side 1 i midten), eller om det går til pension (står på side 1 for neden).

Mere om løn generelt for Danmarkslærer forening her