Arbejdsliv Løn og penge

Lønaftaler

Forhåndsaftaler om løn indgået mellem Herlev Kommune og Herlev Lærerforening. Klik på link i oversigtskemaer for at se de respektive aftaler.

Oversigt gældende pr. 1. august 2015

Emne

Løntype

Beløb (31.03.00-niv)

Oprindelig aftale

U-tillæg

Funktionsløn

Se særskilt aftale

August 2015

Selvstyre

Funktionsløn (p) (ub)

Nylønnede lærere kr.7.200

Anc. løn.  lærere 1 løntrin

Anc. løn.bhkl.led: 2 løntrin

Marts 2002

Maj 2003

Oktober 2003

Funktionslærer PLC Funktionslærer RC

Funktionsløn (p) (ub)

 Kr.11.200

Maj 2000

Forretningsudvalg eller lign.

Funktionsløn (p) (ub)

Nylønnede

Kr. 4.430,41

Anc. lønnede

Kr. 3.322,80

Maj 2003

Skiftende arbejdssteder

Funktionsløn (p) (ub)

 Kr. 4.500

Maj 2011

Læsevejledere

Funktionsløn (p) (ub)

Kr. 10.000

Maj 2009

Specialundervisning

(Kompetencen og Villa)

Funktionsløn (p)

Kr. 27.800

Maj 2007

PD

Kvalifikationsløn (p) (ub)

Nylønnede

2 løntrin

Anc. lønnede 1 løntrin

Maj 2000

Maj 2003

Rekruttering

Kvalifikationsløn (p)

2 løntrin

Maj 2003 og 2001

 

 

 

 

Lønforløb for lærere uden grunduddannelsen

Kvalifikationsløn

Se særskilt aftale

Konsekvensrettes 1/4 2016

Januar 2015

Omklassificering

Kvalifikationsløn

Se særskilt aftale

Marts 2002

Maj 2004

(p) pensionsgivende, (ub) uafhængig af beskæftigelsesgrad

Alle tillæg angivet pr. år i niveau 31.03.00          

Skolernes generelle aftaler. For ledere, konsulenter m.v. henvises til kredskontoret         

 

Her kan du læse de nyindgåede lønaftaler