Arbejdsliv Løn og penge

Lønpolitik

Herlev lærerforenings lønpolitik

Med udgangspunkt i Danmarks Lærerforenings lønpolitik arbejder Herlev Lærerforening udfra følgende lokale lønpolitik:

  • Kredsen skal arbejde for at lokale lønaftaler indgås mellem kreds og kommune og at der sikres lønudvikling for alle medlemmer.
  • Kredsen skal arbejde for, at lønsummen udmøntes gennem kommunale forhåndsaftaler.
  • Principper og kriterier for løndannelsen skal være enkle og gennemskuelige og være bredt accepterede blandt medlemmerne.
  • Løndannelsen skal tage udgangspunkt i folkeskolens særlige karakter og kultur og understøtte kollektiviteten i opgaveløsningen.
  • Lønnen skal fastsættes efter kollektive og objektive kriterier.
  • Lærere med samme kvalifikationer og funktioner vurderes lige og løntillæg udmøntes efter princippet "lige løn for lige arbejde".
  • Lønsummen kan skævdeles således, at lærere på helt Ny Løn tilgodeses.
  • Lønnen skal sikre rekruttering og fastholdelse.
  • For tjenestemænd arbejdes for, at tillæg veksles til løntrin.

Forhandlingerne varetages af et forhandlingsudvalg nedsat af KOU.

Styrelsen udarbejder mandatet og godkender resultatet.

Lønpolitikken vurderes årligt i kredsstyrelsen og på generalforsamlingen.

Lønpolitikken blev revurderet og godkendt på Herlev lærerforenings generalforsamling onsdag d. 14. marts 2018.